ตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Wondows 8

ปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Wondows 8

เข้าไปที่ Control Panel -> Language แล้วคลิกที่ Advanced Settings

ปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Wondows 8

คลิกที่ Change language bar hot keys

ปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Wondows 8

คลิกที่ Change Key Sequence

ปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Wondows 8

จะมี Popup ขึ้นมาให้เลือกเปลี่ยนปุมสลับภาษา เลือกเอาตามรูป

 

This entry was posted in TECH NEWS and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply