ฟัง เพลงสากล ยุค Sixty Seventy

เพลงสากลยุค Sixty Seventy

$files = array(
'audio/oldies/Because I Love You.mp3'
, 'audio/oldies/Black Superman.mp3'
, 'audio/oldies/Carrie.mp3'
, 'audio/oldies/Cocaine.mp3'
, 'audio/oldies/Cotton Fields.mp3'
, 'audio/oldies/Free Me.mp3'
, 'audio/oldies/Girl You Are My Love.mp3'
, 'audio/oldies/Handy Man.mp3'
, 'audio/oldies/Have You Ever Seen The Rain.mp3'
, 'audio/oldies/Hello.mp3'
, 'audio/oldies/High Flyer.mp3'
, 'audio/oldies/Holiday.mp3'
, 'audio/oldies/Hotel California.mp3'
, 'audio/oldies/Howzat.mp3'
, 'audio/oldies/I Cant Tell You Why.mp3'
, 'audio/oldies/I Found Somebody.mp3'
, 'audio/oldies/I Just Called To Say I Love You.mp3'
, 'audio/oldies/I Started A Joke.mp3'
, 'audio/oldies/I Swear.mp3'
, 'audio/oldies/Imagine.mp3'
, 'audio/oldies/Knife.mp3'
, 'audio/oldies/Love Me Love My Dog.mp3'
, 'audio/oldies/Lyin Eyes.mp3'
, 'audio/oldies/Runaway.mp3'
, 'audio/oldies/San Francisco.mp3'
, 'audio/oldies/Say You Say Me.mp3'
, 'audio/oldies/Sha La La La La2.mp3'
, 'audio/oldies/Simon Says.mp3'
, 'audio/oldies/Sleeping Child.mp3'
, 'audio/oldies/Stay.mp3'
, 'audio/oldies/Subaru.mp3'
, 'audio/oldies/Sugar Sugar.mp3'
, 'audio/oldies/Sukiyaki.mp3'
, 'audio/oldies/Sutters Mill.mp3'
, 'audio/oldies/Take It Easy.mp3'
, 'audio/oldies/Take Me Home Country Road.mp3'
, 'audio/oldies/Tears In Heaven.mp3'
, 'audio/oldies/Tell Laura I Love Her.mp3'
, 'audio/oldies/We Will Rock You.mp3'
, 'audio/oldies/Woman In Love.mp3'
, 'audio/oldies/Yellow River.mp3'
, 'audio/oldies/Yesterday Once More.mp3'
, 'audio/oldies/Yesterday.mp3'
, 'audio/oldies/9,999,999 Tears.mp3'
, 'audio/oldies/A Ba Ni Bi.mp3'
, 'audio/oldies/Ali Baba.mp3'
, 'audio/oldies/Beautiful Sunday.mp3'
, 'audio/oldies/You May Be Right.mp3'
, 'audio/oldies/Why Do I Love You So.mp3') ;
print swf($files
);
?>

 

รายชื่อเพลง

1.Because I Love You
2.Black Superman
3.Carrie
4.Cocaine
5.Cotton Fields
6.Free Me
7.Girl You Are My Love
8.Handy Man
9.Have You Ever Seen The Rain
10.Hello
11.High Flyer
12.Holiday
13.Hotel California
14.Howzat
15.I Can’t Tell You Why
16.I Found Somebody
17.I Just Called To Say I Love You
18.I Started A Joke
19.I Swear
20.Imagine
21.Knife
22.Love Me Love My Dog
23.Lyin Eyes
24.Runaway
25.San Francisco
26.Say You Say Me
27.Sha La La La La2
28.Simon Says
29.Sleeping Child
30.Stay
31.Subaru
32.Sugar Sugar
33.Sukiyaki
34.Sutters Mill
35.Take It Easy
36.Take Me Home Country Road
37.Tears In Heaven
38.Tell Laura I Love Her
39.We Will Rock You
40.Woman In Love
41.Yellow River
42.Yesterday Once More
43.Yesterday
44.9,999,999 Tears
45.A Ba Ni Bi
46.Ali Baba
47.Beautiful Sunday
48.You May Be Right
49.Why Do I Love You So.mp3

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply