ผลการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ สธ.อุบลราชธานี

ผลการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุข จ.อุบลราชธานี
วันที่ 24 ตุลาคม 2553 ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเลือกตั้งด้วยครับ
 

 

ส่วนคนที่สอบตกก็อย่าเสียใจครับ สู้ๆๆๆ ใหม่

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to ผลการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ สธ.อุบลราชธานี

  1. Mortal man says:

    มีแพ้ มีชนะ มียศ เสื่อมยศ มีลาภ เสื่อมลาภ มีสรรเสริญ  มีนินทา

    โลกธรรม 8
     

Leave a Reply