google ไทย ใช้รูปลอยกระทง

ลอยกระทง

ลอยกระทง

วันี้ 21 พฤศจิกายน 2553 เป็นวันลอยกระทง เข้าไปที่ กูเกิลไทย จะเห็นโลโกเป็นรูปลอยกระทง
ซึ่งปีที่แล้ว กูเกิลไทย ก็เคยทำมาแล้ว  เอาใจคนไทย หรือว่าลอยกระทง โกอินเตอร์ไปแล้ว

This entry was posted in LifeStyle and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply